سنسور فشار

دانلود کاتالوگ محصول

سنسور فشار پویاک، مقدار فیزیکی “فشار” را به سیگنال استاندارد صنعتی تبدیل می کند. در واقع یک وسیله مکانیکی است که نیروی انبساط یک نمونه مایع یا گاز را به خروجی الکتریکی تبدیل می کند.

کاربرد

سنسور فشار برای اندازه گیری فشار بخار، گاز و مایعات قابل استفاده است. ممکن است در سیستم های تامین آب و مهندسی گرما نیز استفاده شود.

ساختار

عنصر حسگر فعال یک حسگر سیلیکونی پیزورمقاومتی است که توسط یک دیافراگم و توسط نوع خاصی از مایع مانومتری انتخاب شده از محیط جدا شده است.

راه اندازی

از آنجا که سنسور فشار وزن کمی دارد،  می توان آن را به راحتی در محل نصب کرد. سوپاپ سوزنی قرار داده شده در بالای سنسور، فرآیند نصب را ساده کرده و امکان تعویض سنسور را فراهم می کند.

پارامترهای مترولوژیکی

پارامترهای الکتریکی

شرایط عملیاتی