دفتر مرکزی

استان خراسان رضوی، نیشابور، چهارراه منوچهری، ساختمان بیدختی، واحد 1

98-51-91010033+

کارخانه

استان خراسان رضوی، نیشابور، شهرک صنعتی خیام، کارآفرین شمالی 1

info@pooyac.com

تماس با پویاک